شركت مسكن و ساختمان مشهد پوشش

از نـخـستیـن مراحـل زنـدگی بشر تا به امروز،مـسکـن هــمـواره یکی از نـیـازهـای اسـاسی انسان بـوده اسـت، امـروزه کـمتر جامعه ای چه در کشورهای پـیـشرفـته و چه در حال تـوسعـه با تهـدیـدها و فـرصت هـای حـوزه مسـکن نا آشـناسـت چرا که غـفـلت از ایـن مهم عـواقـب سنگیـن و جبـران ناپـذیـری را به مـردم آن جامعـه تحمیـل می نماید.

درباره مشهد پوشش

غـالبـاً سرمایه گـذاری در ملک و مسکن در زمـرۀ مهم تـرین و پـرسودتـرین تجارت هـاست.دلیل آن هم ساز و کار سادۀ عرضه و تقاضاست. رشـد تـدریـجی جـمعـیت و مازاد تقاضا همواره باعث تعالی قیمت ملک می گردد.این تقاضای مستمر در نهایت به ایجاد حـاشیـه امـن اقـتصـادی برای صاحـبان سـرمایه ایـن حوزه مـنتهی می شود. در ایـن بیـن عــده ای با خلـق شیوه های جدیـد مـهنـدسی،معماری و رفاهی و عده ای نیز با ورود منابع مالی و انسانی و با نگرش تولـیـد اشـتغـال وکسب درآمـد موجبات چرخش ایـن چـرخه اقـتصادی عـظیـم را فـراهم می آورند. گـستـرۀ روز افزون فعالیت های کلان اقتصادی دراین حوزه از یک سو و اهمیت نقش کارگزاران فروش در تبدیل فعالیت های یاد شده به منابع نقـدی و رفـع نیاز مصرف کننـدگان از سـوی دیـگر،وجـود کـارگـزاری متخصص،آگاه و صد البته امین و قابل اعتماد رامهم و ضـروری مـی نـمـایـد.

سخن مدیریت مشهد پوشش

شركت مسكن و ساختمان مشهد پوشش بـابـیـش از دو دهـه حـضور مـوفــق بـعـنوان اولـیـن واحــد سـراسـری املاک و درحال حاضر بـعنوان بـزرگتـرین مـرکز ارائـه خـدمات ملکی در شـرق کـشور مـفـتخر به هـمراهی شمـا عزیـزان می بـاشـد. مدیریت شركت مسكن و ساختمان مشهد پوشش مـحـمـد ضـرابـی خـراسـانـی

  • رهن و اجاره 1250+
  • خرید و فروش 450+
  • همکاران 45+
  • مشتریان 30+

نظرات مشتریان مشهد پوشش

شهد پوشش یکی از بهترین وب سایت های خرید و فروش ملک در ایران هست و بنده خودم 3 تا از املاک خود را در این وب سایت به فروش رساندم و ممنونم
حسین هزاره
فروش ملک در منطقه کلاهدوز
بنده تونستم در وب سایت مشهد پوشش ملک مورد نظر خودم را پیدا کنم و خریداری کنم. ممنون از تیم فروش به ویژه جناب آقای سعیدی نیا
علی نویدیان
خریدار در منطقه سجاد

بخش ها و اعضاء مشهد پوشش

سرکارخانم محبی
سرکارخانم محبی مدیر روابط عمومی و تبلیغاتی
شماره داخلی شرکت : 304
سرکارخانم سالاری
سرکارخانم سالاری مدیر روابط عمومی و تبلیغاتی
شماره داخلی شرکت : 304
سرکارخانم نقیبی
سرکارخانم نقیبی مدیر روابط عمومی و تبلیغاتی
شماره داخلی شرکت : 304
سرکارخانم عوض‌نیا
سرکارخانم عوض‌نیا مدیر روابط عمومی و تبلیغاتی
شماره داخلی شرکت : 304
سرکارخانم محبی
سرکارخانم محبی مدیر روابط عمومی و تبلیغاتی
شماره داخلی شرکت : 304
سرکارخانم سالاری
سرکارخانم سالاری مدیر روابط عمومی و تبلیغاتی
شماره داخلی شرکت : 304
سرکارخانم محبی
سرکارخانم محبی مدیر روابط عمومی و تبلیغاتی
شماره داخلی شرکت : 304
سرکارخانم عوض‌نیا
سرکارخانم عوض‌نیا مدیر روابط عمومی و تبلیغاتی
شماره داخلی شرکت : 304
سرکارخانم محبی
سرکارخانم محبی مدیر روابط عمومی و تبلیغاتی
شماره داخلی شرکت : 304
سرکارخانم سالاری
سرکارخانم سالاری مدیر روابط عمومی و تبلیغاتی
شماره داخلی شرکت : 304
سرکارخانم نقیبی
سرکارخانم نقیبی مدیر روابط عمومی و تبلیغاتی
شماره داخلی شرکت : 304
سرکارخانم محبی
سرکارخانم محبی مدیر روابط عمومی و تبلیغاتی
شماره داخلی شرکت : 304
سرکارخانم سالاری
سرکارخانم سالاری مدیر روابط عمومی و تبلیغاتی
شماره داخلی شرکت : 304
سرکارخانم محبی
سرکارخانم محبی مدیر روابط عمومی و تبلیغاتی
شماره داخلی شرکت : 304
سرکارخانم نقیبی
سرکارخانم نقیبی مدیر روابط عمومی و تبلیغاتی
شماره داخلی شرکت : 304
سرکارخانم محبی
سرکارخانم محبی مدیر روابط عمومی و تبلیغاتی
شماره داخلی شرکت : 304
سرکارخانم نقیبی
سرکارخانم نقیبی مدیر روابط عمومی و تبلیغاتی
شماره داخلی شرکت : 304
سرکارخانم محبی
سرکارخانم محبی مدیر روابط عمومی و تبلیغاتی
شماره داخلی شرکت : 304